Βοηθός Groomer

Περιγραφή, Διάρκεια και Κόστος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 1μήνα. Στην διάρκεια του προγράμματος ο μαθητής ασχολείται με :

 • Τον σωστό χειρισμό του ζώου
 • Το μπάνιο και το στέγνωμα
 • Την προετοιμασία του ζώου γενικά μέχρι να φτάσει στα χέρια του Groomer

Το κόστος είναι 1000 ευρώ και μετά το τέλος της περιόδου παραδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων.

Τρόπος πληρωμής

500 ευρώ προκαταβολή και άλλα 500 σε 15 μέρες. Αποπληρωμή δηλαδή σε 15 μέρες.

Basic Groomer

Περιγραφή, Διάρκεια και Κόστος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι περίπου 2 μήνες. Στην διάρκεια του προγράμματος ο μαθητής ασχολείται με τα μαθήματα που ασχολείται και ο «Βοηθός» όπως και με τα ακόλουθα:

 • Κούρεμα με την μηχανή
 • Κούρεμα με το ψαλίδι σε κεφάλια

Εξαιρούνται τα κουρέματα φυλής και τα κουρέματα με ψαλίδι. Περιλαμβάνονται όμως οι καλλωπισμοί που ψαλιδίζουμε το υπάρχον τρίχωμα πάνω στις ήδη γραμμές του ζώου. Το κόστος είναι 2000 ευρώ και μετά το τέλος της περιόδου παραδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων.

Τρόπος πληρωμής

1000 ευρώ προκαταβολή και άλλα 1000 σε έναν μήνα. Αποπληρωμή δηλαδή σε 1 μήνα

Advanced Groomer 1

Περιγραφή, Διάρκεια και Κόστος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι περίπου 3 μήνες. Στην διάρκεια του προγράμματος ο μαθητής ασχολείται με τα μαθήματα που ασχολούνται οι ειδικότητες του Βοηθού και του Basic Grooming όπως και με τα ακόλουθα:

 • Κούρεμα φυλής
 • Κούρεμα με ψαλίδι
 • Διατροφή και ασθένειες στα ζώα
 • Διαχείριση επιχείρησης
 • Κούρεμα και καλλωπισμός γάτας
 • Εργασιακό πλάνο

Το κόστος είναι 3000 ευρώ και μετά το τέλος της περιόδου παραδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων.

Τρόπος πληρωμής

1000 ευρώ προκαταβολή, 1000 έναν μήνα μετά την έναρξη και άλλα 1000 σε άλλον ένα μήνα. Αποπληρωμή δηλαδή σε 2 μήνες.

Advanced Groomer 2

Περιγραφή, Διάρκεια και Κόστος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι περίπου 4 μήνες. Στην διάρκεια του προγράμματος ο μαθητής ασχολείται με τα μαθήματα που ασχολούνται οι ειδικότητες του Βοηθού και του Basic Grooming όπως και με τα ακόλουθα:

 • Κούρεμα φυλής
 • Hand Stripping
 • Κούρεμα με ψαλίδι
 • Διατροφή και ασθένειες στα ζώα
 • Διαχείριση επιχείρησης
 • Κούρεμα κα καλλωπισμός γάτας
 • Εργασιακό πλάνο

Το κόστος είναι 4000 ευρώ και μετά το τέλος της περιόδου παραδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων.

Τρόπος πληρωμής

1500 ευρώ προκαταβολή, 1500 έναν μήνα μετά την έναρξη και άλλα 1000 σε άλλον ένα μήνα. Αποπληρωμή δηλαδή σε 2 μήνες.