Προγράμματα

Βοηθός Groomer

Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένας μήνας. Ο μαθητής ασχολείται με:

 • Τον σωστό χειρισμό του ζώου
 • Το μπάνιο και το στέγνωμα
 • Την προετοιμασία του ζώου γενικά μέχρι να φτάσει στα χέρια του Groomer
 • Το κόστος είναι 1000 ευρώ και μετά το τέλος της περιόδου παραδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων.

Basic Groomer

(Που θα εργαστεί σε Pet Shop και Κτηνιάτρους)

Η διάρκεια του προγράμματος είναι περίπου 2 μήνες. Ο μαθητής ασχολείται με τα μαθήματα που ασχολείται και ο Βοηθός όπως και με τα ακόλουθα:

 • Κούρεμα με την μηχανή
 • Κούρεμα με το ψαλίδι σε κεφάλια
 • Εξαιρούνται τα κουρέματα φυλής και τα κουρέματα με ψαλίδι
 • Περιλαμβάνονται όμως οι καλλωπισμοί που ψαλιδίζουμε το υπάρχον τρίχωμα πάνω στις υπάρχουσες γραμμές του ζώου.

Το κόστος είναι 2500 ευρώ και μετά το τέλος της περιόδου παραδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων.

Advanced Groomer

(Που θα μπορεί να ανοίξει μαγαζί και να εργασθεί γενικά στον χώρο)

Η διάρκεια του προγράμματος είναι περίπου 4 μήνες. Ο μαθητής ασχολείται με τα μαθήματα που ασχολούνται οι δύο παραπάνω κατηγορίες όπως και με τα ακόλουθα:

 • Κούρεμα φυλής
 • Hand Stripping
 • Κούρεμα με ψαλίδι
 • Διατροφή και ασθένειες στα ζώα
 • Διαχείριση επιχείρησης
 • Κούρεμα καi καλλωπισμός γάτας
 • Εργασιακό πλάνο

Το κόστος είναι 4000 ευρώ και μετά το τέλος της περιόδου παραδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων και αναλυτική βαθμολογία αν ζητηθεί.